ROMEO SERV SRL anunța demararea proiectului cu titlul „Dezvoltare si modernizare S.C. ROMEO SERV SRL prin achizitie de echipamente”, care se va derula in perioada 1.09.2015 – 31.03.2018.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii firmei Romeo Serv SRL Ploiesti prin dotarea cu echipamente performante si crearea de noi locuri de munca, in scopul consolidarii pozitiei pe piata.

Fiind strans legat de obiectivul tematic 3 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol si a sectorului pescuitului si acvaculturii”, definit in Articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul general POR 2014-2020, si anume, „cresterea competitivitații economice si îmbunatațirea condițiilor de viața ale comunitaților locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”.

Firma va avea in vedere competitivitatea prin calitate si prin timpul redus de executie, in conditii de eficienta costurilor, ceea ce se va putea realiza prin investitia propusa in cadrul prezentului proiect.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Utilarea cu echipamente moderne

Utilarea cu echipamente moderne, adaptate noilor tehnologii aparute in domeniu in vederea cresterii calitatii si complexitatii serviciilor prestate si lucrarilor de instalatii executate, a scurtarii timpului lor de executie.

  1. Cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii

Cresterea cifrei de afaceri cu 20% la sfarsitul primului an de operare a investitiei fata de anul 1 de implementare, conform previziunilor realizate, si aproximativ cu 7% in anul urmator.

Profitabiliatea firmei pe termen lung se reflecta in valori in crestere ale Marjei profitului net pentru ultimii ani din perioada de operare cuprinsa in Proiectiile financiare. Firma isi propune sa aiba o Marja a profitului net in Anul 7 de operare de 46%, in anul 8 de operare de 49%, iar in Anul 9 de operare de 53%. Estimarile au fost efectuate in baza introducerii in oferta firmei a unor servicii care nu necesita costuri mari de executie.

  1. Dezvoltarea interna a societatii

Aceasta se va realiza atat prin cresterea numarului mediu de salariati cu 3 persoane pana la inceputul anului 2018, cat si integrarea si instruirea noilor angajati pentru a se adapta cerintelor impuse de standardele pietei pe care activeaza societatea.

  1. Valoarea totala a proiectului: 

    761.139,47 lei, din care valoare totala eligibila 638.593,00 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile: 542.800,00 lei, din care 461.380,00 lei contributie FEDR

 

  1. Durata de implementare a proiectului este de 31 luni: 01.09.2015 – 31.03.2018

 

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la SC ROMEO SERV SRL.

Responsabil general proiect: Dinu  Adrian – Romeo, administrator tel 0723 261 417, email: romeoservploiesti@gmail.com.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fonduri Europene de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.